• رئیس مجتمع خیریه درمانی تخصصی و عمومی شهرستانی: برخی نهادها نه‌ تنها کمکی نمی‌کنند بلکه چوب لای چرخ می‌گذارند

  رئیس مجتمع خیریه درمانی تخصصی و عمومی شهرستانی: برخی نهادها نه‌ تنها کمکی نمی‌کنند بلکه چوب لای چرخ می‌گذارند

  بورس تایمز: مجتمع خیریه درمانی تخصصی و عمومی شهرستانی که از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده کار خود را با افزودن بخش های فرهنگی و اقتصادی توسعه می‌دهد. محمد امین بختیاری، رئیس این مجتمع گفت: موسس این مجتمع پدر مرحوم ام بوده و پس از فوت ایشان بنده آن را در دست گرفته

 • تحلیل وضعیت نماد ولبهمن | تحلیل ولبهمن

  تحلیل وضعیت نماد ولبهمن | تحلیل ولبهمن

  تحلیل ولبهمن : نماد ولبهمن متعلق به شرکت لیزینگ بهمن است ، شرکت بهمن لیزینگ یکی از واسطه گری های مالی است ، این شرکت با نماد ولبهمن در فرابورس ارائه شده است ، فعالیت این شرکت از سال 1381 آغاز کرده است. شرکت لیزینگ ولبهمن زیر مجموعه شرکت بهمن است. تحلیل نماد ولبهمن تیر

 • تحلیل وضعیت نماد خمحور | تحلیل خمحور

  تحلیل وضعیت نماد خمحور | تحلیل خمحور

  نماد خمحور شرکت تولید محور خودرو در سال 66 تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد ، این شرکت با نوع سهامی عام ثبت شده است. این شرکت در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش شد ، و فروردین سال 1384 در تابلو بورس ثبت گردید. بررسی نماد خمحور در تحلیل خمحور