• تحلیل وضعیت نماد خمحور | تحلیل خمحور

    تحلیل وضعیت نماد خمحور | تحلیل خمحور

    نماد خمحور شرکت تولید محور خودرو در سال 66 تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد ، این شرکت با نوع سهامی عام ثبت شده است. این شرکت در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش شد ، و فروردین سال 1384 در تابلو بورس ثبت گردید. بررسی نماد خمحور در تحلیل خمحور