• رالی پرسپولیس تا اکروپلیس از تهران و شیراز به سمت یونان برگزار می‌شود

    رالی پرسپولیس تا اکروپلیس از تهران و شیراز به سمت یونان برگزار می‌شود

    مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران گفت: برای تردد خودروهای شخصی از مرزهای زمینی به گواهینامه بین المللی، پلاک بین المللی و کارنه نیاز است که مجموعا هزینه دریافت اسناد بین المللی برای سفر برون مرزی یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان می شود. به گزارش خبرنگار حوزه عمومی بورس تایمز، نشست خبری محمد حسین