• رکورد تاریخ بورس شکسته شد

  رکورد تاریخ بورس شکسته شد

  رکورد تاریخ بورس شکسته شد شاخص بورس برای اولین بار در تاریخ بازار سهام با رشدی بیش از ۳۲ هزار واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۸۷۸ هزار و ۱۲۲ واحد رسید.
  به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با حداقل رشد ۳.۵ درصدی مواجه شدند.
  صعود شاخص‌ها
  بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۲۱۷۰ واحد رشد معادل ۳.۸۰ درصد به ۸۷۸ هزار و ۱۲۲ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۸۵۵۸ واحد افزایش معادل ۳.۸۰ درصد به ۲۳۳ هزار و ۶۱۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۹۰۲۳ واحد افزایش معادل ۳.۲۶ درصد به ۲۸۵ هزار و ۶۶۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۹۹۲ واحد افزایش معادل ۳.۲۶ درصد به ۱۸۹ هزار و ۷۳۰ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۹۸۸۹ واحد افزایش معادل ۳.۷۵ درصد به یک هزار و ۱۰۴ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۰۴۶ واحد افزایش معادل ۳.۵۰ درصد به ۶۲۲ هزار ۸۵۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۵۳۶۴ واحد رشد معادل ۴.۲۳ درصد، به یک هزار و ۸۵۲ واحد رسید.
  نمادهای تاثیر گذار
  از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فارس با ۲۹۹۰ واحد، فملی با ۲۸۹۹ واحد، فولاد با ۲۲۹۴ واحد، شستا با ۱۲۲۱ واحد، حکشتی با ۱۱۵۸ واحد، رمپنا با ۹۴۸ واحد و تاپیکو با ۹۲۹ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
  رشد نماگر صنایع
  این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «حمل و نقل با۲۶۳۴ واحد صعود معادل ۴.۴۷ درصد به ۳۲ هزار و ۵۲۲ واحد، سایر مالی با ۱۰۸۶ واحد افزایش معادل ۴.۳۳ درصد به ۲۰ هزار ۴۷۹ واحد، فلزات اساسی ۲۷۴۱۸ واحد رشد معادل ۴.۱۹ درصد به ۵۵۶ هزار و ۲۷۱ واحد، فنی مهندسی ۳۶۱ واحد افزایش معادل ۴.۱۶ درصد به ۷ هزار و ۶۲۱ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۴۳۰۳ واحد رشد، معادل ۳.۸۸ درصد به ۹۰ هزار و ۷۸۲ واحد، محصولات چرمی با ۱۱۸۵ واحد رشد معادل ۳.۵۸ درصد به ۲۵ هزار و ۱۶۶ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۲۳۶ واحد افزایش معادل ۴.۸۳ درصد به ۴۸ هزار و ۵۱۲ واحد» رسید.
  بیشترین افزایش قیمت ها
  در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ولصنم، خریخت، حکشتی، خاهن، فملی، خبهمن و وغدیر» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فاذر، پدرخش، دشیمی، خرینگ، خکمک، ..