نماد سایت بورس تایمز

تحلیل نماد بورس بالاس | تحلیل بالاس

مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس)

تحلیل بالاس : نماد بالاس متعلق به مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن است ، این شرکت در زمینه نوسازی و بازسازی ، نگهداری ساختمان و حمل و نقل ریلی فعالیت میکند. از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت می توان به بهسازی خطوط راه آهن،زیرسازی خطوط راه آهن،روسازی خطوط راه آهنب،ازسازی و نوسازی خطوط راه آهن،روسازی اسلب ترک،راه سازی،محوطه سازی و ابنیه اشاره کرد.

تحلیل نماد بالاس

تحلیل تکنیکال بالاس کماکان درگیر با مقاومت محدوده 50000 ریالی خود است و شکست و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 65000 ریال را دور از انتظار نشان نمی دهد.
اما با توجه به روند ابزار تکنیکی و قرارگیری در محدوده مقاومتی پیووتی و روندی دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت را توصیه و حمایت سهم را محدوده 45000 الی 41000 ریالی می دانیم.
شکست این محدوده اصلاح تا محدوده 36000 ریال را نشان می دهد.

خروج از نسخه موبایل