نماد سایت بورس تایمز

تحلیل وضعیت نماد خمحور | تحلیل خمحور

نماد خمحور شرکت تولید محور خودرو در سال 66 تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد ، این شرکت با نوع سهامی عام ثبت شده است. این شرکت در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش شد ، و فروردین سال 1384 در تابلو بورس ثبت گردید.

بررسی نماد خمحور

در تحلیل خمحور بر بالای خط روند نزولی در ابزار تکنیکی خود قرار دارد و قیمت بر بالای محدوده 20000 الی 22000 ریالی در حال حرکت است و با رعایت حدضرر بیان شده حمایت فوق، سهامداری و خرید را می توان در تحلیل ها مدنظر قرار داد.
خرید با حجم نسبت به گذشته و برای ریسک پذیران مناسب بوده و شکست مقاومت محدوده 27500 ریالی رشد تا محدوده 34000 الی 40500 ریال را دور از انتظار نشان نمی دهد.

نمودار لگاریتمی تحلیل خمحور

اگر به دنبال اطلاعات بیشتری از این شرکت هستید می توانید به آدرس اینترنتی http//www.vamco.ir مراجعه نمایید.

خروج از نسخه موبایل