کد خبر : 99916
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهریور 1400 - 17:07

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ 6 شهریور ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ 6 شهریور ماه

بورس تایمز: بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز شنبه مورخ 6 شهریورماه اعلام شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(قثابت) با توجه به ماده 18 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، حداکثر

بورس تایمز: بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز شنبه مورخ 6 شهریورماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(قثابت) با توجه به ماده 18 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، حداکثر به مدت یک روز کاری متوقف گردید.

وقفه معاملاتی نماد (تملت1) (زمگسا1) (کفپارس1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

 نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه بانک ملت (تملت1) کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ (زمگسا1) فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، تا پایان جلسه معاملاتی در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و ادامه معاملات از ابتدای روز معاملاتی بعد و در دامنه نوسان قیمت روزانه ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

توقف نماد معاملاتی (وکار)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین(وکار)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی، متوقف خواهد شد.

توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

وقفه معاملاتی نماد  (ستران1) (لسرما1) (شفا1) (ختراک1) (کپارس1) (ثمسکن1) (کگاز1) (قزوین1) (کطبس1) (لخزر1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های سیمان‌ تهران‌ (ستران1) سرما آفرین‌ (لسرما1) سرمایه گذاری شفادارو (شفا1) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک1) کاشی‌ پارس‌ (کپارس1) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن1) شیشه‌ و گاز (کگاز1) ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ (کطبس1) پارس‌ خزر (لخزر1) کارخانجات‌ قند قزوین‌ (قزوین1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

توقف نماد (لپارس1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت پارس‌ الکتریک‌ (لپارس1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند.

توقف نماد (حفارس1) (جم1) (ولصنم1)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس1)پتروشیمی جم (جم1) لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردیدند. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد های (ثاباد1) (وآذر1) (وتجارت1)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد1) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر1) شرکت بانک تجارت (وتجارت1)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نمادهای مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نماد معاملاتی (ولیز)

نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایران(ولیز) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ‘ب’، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

بازگشایی نماد معاملاتی (دکیمی) پس از رفع تعلیق

 نماد معاملاتی شرکت کیمی دارو(دکیمی)پس از رفع تعلیق با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

بازگشایی نماد معاملاتی (حفارس)

نماد معاملاتی شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس(حفارس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ‘الف’، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

بازگشایی نماد معاملاتی (خشرق)

نماد معاملاتی شرکت الکتریک خودرو شرق(خشرق) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 785959 مورخ 1400/06/03، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند.

 بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثبهساز)،(حتوکا)،(وآذر)،(وتجارت)

نماد معاملاتی شرکت های بهساز کاشانه تهران(ثبهساز)،حمل و نقل توکا(حتوکا)،سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(وآذر)،بانک تجارت(وتجارت) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (فروس)

نماد معاملاتی شرکت فروسیلیس ایران(فروس)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

انتشار: صمد یوسفی

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.